افزایش فالوور اینستاگرام
ایدینامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات
1 ✅فالوور اینستاگرام اقتصادی + هدیه [استارت آنی] توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,775  تومان
50000/100 فعال
افزایش لایک اینستاگرام
ایدینامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات
8 ✅لایک اینستاگرام اقتصادی [استارت آنی] توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,349  تومان
80000/100 فعال
افزایش بازدید (ویو) اینستاگرام
ایدینامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات
4 ✅افزایش ویو استوری [ویو روی همه استوری های فعال پیج] توضیحات 4,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 8,700  تومان
15000/50 فعال
افزایش کامنت اینستاگرام
ایدینامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات
13 📝ارسال کامنت انبوه با متن دلخواه شما توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 27,405  تومان
2500/10 فعال
افزایش سیو، ایمپرشن و ریچ اینستاگرام
ایدینامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات
6 افزایش ذخیره (سیو) انواع پست اینستاگرام توضیحات 3,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,373  تومان
5000/20 فعال
7 افزایش ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,895  تومان
5000000/50 فعال